Behandelmethoden


Hieronder vind je meer info over de methoden die te pas kunnen komen in de gesprekstherapie. Samen beslissen we welke methode of welke combinatie van methoden de best passende is. 

Cognitieve gedragstherapie


Een negatieve manier van denken kan heel wat problemen veroorzaken of in stand houden. Voor vele daarvan kan een cognitieve gedragstherapie behandeling nuttig zijn.

het uitgangspunt bij cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat niet de gebeurtenis zelf, maar je gedachten hierover bepalen hoe je je voelt.  

Gedachten komen vaak vanzelf en worden gevormd door je eerdere ervaringen en herinneringen. Vaak heeft dit tot gevolgd dat volgende gebeurtenissen alleen nog maar door een ´gekleurde bril´ worden waargenomen. 


hoe werkt de cognitieve gedragstherapie ?

  • Verander je gedachten

Bij CGT gaan we je gedachten uitpluizen en onderzoeken of deze gedachten je nu helpen of juist niet. Wanneer je last hebt van niet-helpende gedachten gaan we deze gedachten samen uitdagen. We gaan op zoek naar andere gedachten waar je je beter door voelt. Door hier actief mee aan de slag te gaan zul je merken dat je je steeds beter bewust bent van je gedachten en hier steeds beter grip op krijgt.

  • Verander je gedrag

Ook brengen we je gedragspatronen in kaart. Helpt dit gedrag jou of houdt het je probleem alleen maar in stand? Samen zoeken we naar beter passend gedrag. In het begin kan dit spannend zijn, maar stap voor stap kom je richting je doel. Door oefening zal dit steeds gemakkelijker gaan.

Oplossingsgerichte therapie

Dit is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. 

Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven.

Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.


EMDR

Via deze link kom je meer te weten over deze behandelmethode:

https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

Het is een behandelmethode die goed en vlug werkt. Als cliënt hoef je niet veel te vertellen over het trauma of de moeilijke herinnering. Je moet je enkel een beeld kunnen vormen in je gedachten. Dat kan de drempel lager maken om de moeilijke herinnering aan te pakken.

Een ander voordeel van EMDR is dat het breed in te zetten is. Je kan er moeilijke herinneringen vlug mee verwerken, maar het kan ook ingezet worden voor bewijsherinneringen bij bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, of voor iets waar je tegenop ziet in de toekomst.

 


ReAttach

ReAttach is een kortdurende interventie voor kinderen en volwassenen met psychische klachten.

Door ReAttach kan je snel je psychische en emotionele problemen verwerken, zoals trauma's, angst, burn-out en (nare) gebeurtenissen. ReAttach is een methodiek waarbij je als cliënt niet hoeft te praten. 

Deze methodiek is heel geschikt als je het gevoel hebt telkens tegen dezelfde problemen aan te lopen, als je geen overzicht kunt krijgen over je problemen en/of je hoofd "vol" zit.

Cliënten ervaren door ReAttach een "opgeruimd hoofd", minder klachten en minder stress. Hierdoor krijgen zij ruimte om effectief aan hun problemen en gedragsverandering te werken.

Hoe verloopt de therapie?

De therapeut regelt je spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving. Er komt een informatieverwerkingsproces op gang. Dit gebeurt door middel van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te verwerken en te (her)plaatsen. Op nauwelijks merkbare wijze vindt er verwerking plaats. Je wordt ontspannen en krijgt nieuwe inzichten. De dingen komen ahw op een rijtje te staan.


Hoe lang duurt ReAttach?

Gemiddeld zijn er 5 sessies, verspreid over 3 maanden tijd nodig. De methodiek is zowel geschikt voor volwassenen als kinderen. Elke sessie duurt ongeveer 20 minuten.